III Ogólnopolska Konferencja
Zdrowie Kobiety

30 MAJA - 1 CZERWCA 2019r.

PROGRAM

30 Maja

(Czwartek)

14.00-17.00
Kurs histeroskopii zabiegowej
Miejsce: II Katedra i Klinika Ginekologii Położniczej UM - USK - ul. Borowska 213 (Sala seminaryjna, III piętro)

 
 
14.00-15.30
Część teoretyczna:

Podstawy histeroskopii; aktualna rola histeroskopii w ginekologii
Prof. Mariusz Zimmer, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

Histeroskopia zabiegowa; pokaz ciekawych przypadków
Dr hab. Michał Pomorski, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

 
 
15.30-17.00
Część praktyczna
Dr hab. Michał Pomorski, Dr med. Lesław Sozański, Dr med. Jakub Śliwa, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu

31 Maja

(piątek)

9.30   Otwarcie Konferencji - Prof. Mariusz Zimmer
 

 

9.45-10.30   
SESJA I - Cięcie cesarskie - najczęstsza laparotomia
Moderatorzy: Prof. Krzysztof Czajkowski, Prof. Mariusz Zimmer

 

Cięcie cesarskie oczami konsultanta krajowego
Prof. Krzysztof Czajkowski - Konsultant krajowy ds. ginekologii i położnictwa
Cięcie cesarskie oczami Prezesa PTGiP
Prof. Mariusz Zimmer - Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

 

 
10.30-11.00 Przerwa kawowa
 
 
11.00-13.30
SESJA II - Cięcie cesarskie - konsekwencje
Moderatorzy: Prof. Przemysław Oszukowski, Prof. Hubert Huras, Prof. Piotr Laudański, Dr hab. Tomasz Fuchs, Dr hab. Michał Pomorski, Dr med. Jacek Zwierzchowski

 

Cięcie cesarskie - jak dotrzeć do macicy? Jak ją szyć?
Prof. Przemysław Oszukowski, Klinika Położnictwa i Perinatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Ginekologiczno-Położniczy WSS w Zgierzu
Późne konsekwencje cięcia cesarskiego - defekt blizny po cięciu - co nowego?
Dr hab. Michał Pomorski, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu
Wskazania ultrasonograficzne do cięcia cesarskiego
Prof. Piotr Laudański, Klinika Perinatologii i Położnictwa UM w Białymstoku
Spodziewany krwotok podczas cięcia cesarskiego
Dr hab. Tomasz Fuchs, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu
Nagły krwotok podczas cięcia cesarskiego
Prof. Hubert Huras, Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii CM UJ w Krakowie
Niedokrwistość
Prof. Iwona Hus, Zakład Transplantologii Klinicznej UM w Lublinie
Zapobieganie i leczenie krwotoków śród i pooperacyjnych
Prof. Dariusz Samulak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Wojewódzki specjalistyczny Szpital w Kaliszu
Walka z bólem po cięciu cesarskim
Dr med. Jacek Zwierzchowski, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu
 
 
13.30-14.00
SESJA III - CSL BEHRING Krwotoki - konflikt serologiczny

 

Praktyczne aspekty konfliktu serologicznego – postępowanie
Prof. Jerzy Sikora, Katedra Zdrowia Kobiety, Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Starzewskiego w Zabrzu.

 
14.00-15.00 Przerwa lunchowa
 

 

15.00-16.30
SESJA IV - Ginekologia - zabiegi pochwowe
Moderatorzy: Prof. Tomasz Pertyński, Prof. Rafał Stojko, Prof. Jerzy Sikora, Dr hab. Michał Pomorski

 

Histerektomia przezpochwowa - pokaz techniki zabiegu - doświadczenia własne
Prof. Rafał Stojko, Katedra Zdrowia Kobiety SUM w Katowicach
Defekt tylny - pokaz zabiegu - doświadczenia własne
Prof. Jerzy Sikora, Katedra Zdrowia Kobiety, Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
im. Prof. Starzewskiego w Zabrzu
Defekt blizny po cięciu cesarskim - operacja przezpochwowa - pokaz zabiegu - doświadczenia własne
Dr hab. Tomasz Fuchs, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu
Operacje ginekologiczne, brachyterapia a seksualność
Prof. Tomasz Pertyński, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 
 
16.30-18.30
SESJA V - Poród
Moderatorzy: Prof. Anna Kwaśniewska, Prof. Bożena Leszczyńska - Gorzelak, Prof. Wojciech Rokita, Prof. Jarosław Kalinka, Dr hab. Jerzy Florjański

 

Ciąża po terminie porodu
Prof. Anna Kwaśniewska, Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie
Indukcja porodu w nowoczesnym położnictwie
Prof. Wojciech Rokita, Klinika Położnictwa i Ginekologii w Kielcach
Dopuszczalność zabiegu Kristellera
Prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie
Prewencja porodu przedwczesnego w ciążach bliźniaczych
Prof. Jarosław Kalinka, Klinika Perinatologii UM w Łodzi
Ciąża bliźniacza - jak rodzić?
Dr hab. Jerzy Florjański, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu
Szczepienia w ciąży
Prof. Lidia Hirnle, I Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa UM we Wrocławiu

 

18.30 Zakończenie pierwszego dnia obrad

1 Czerwca

(sobota)

9.00-10.20
SESJA VI - Niepłodność
Moderatorzy: Prof. Paweł Kamiński, Prof. Michał Radwan, Prof. Tomasz Stetkiewicz, Dr med. Robert Gizler

 

Najnowsze rekomendacje w leczeniu niepłodności
Prof. Michał Radwan, Klinika Leczenia Niepłodności Gameta Szpital w Łodzi
Technika punkcji jajników w procedurze IVF
Dr med. Robert Gizler, Klinika Leczenia Niepłodności INVIMED we Wrocławiu
Endometrioza jajników
Prof. Paweł Kamiński, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie
Rola komórek macierzystych w endometriozie
Prof. Tomasz Stetkiewicz, Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej ICZMP w Łodzi
 
 
10.20-12.20
SESJA VII - Badania prenatalne - dlaczego je wykonujemy?
Moderatorzy: Prof. Piotr Sieroszewski, Prof. Dariusz Borowski, Prof. Marek Pietryga, Prof. Anita Olejek, Prof. Dariusz Patkowski

 

Zasady wykonywania badań prenatalnych w Polsce
Prof. Dariusz Borowski, Szpital Specjalistyczny PRO - FAMILIA w Łodzi
Kiedy ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna pomaga w diagnostyce chorób matki?
Prof. Piotr Sieroszewski, Katedra Położnictwa i Ginekologii UM w Łodzi
Diagnostyka OUN
Prof. Marek Pietryga,

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Centrum Badań Prenatalnych GPSK
Przepuklina oponowo-rdzeniowa - operacja wewnątrzmaciczna

Prof. Anita Olejek, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu
Chirurgia endoskopowa noworodków

Prof. Dariusz Patkowski, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu

 

12.20-12.50 Przerwa kawowa
 
 
12.50-14.40
SESJA VIII - Histeroskopia
Moderatorzy: Prof. Paweł Kamiński, Prof. Grzegorz Jakiel, Prof. Mariusz Zimmer, Dr hab. Michał Pomorski

 

Histeroskopia - Rekomendacje PTGiP
Prof. Paweł Kamiński, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie
Histeroskopia w nowoczesnej ginekologii
Prof. Mariusz Zimmer, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu
Histeroskopowa myomectomia
Prof. Grzegorz Jakiel, Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Szpital Kliniczny
Prof. Orłowskiego w Warszawie
Ciekawe przypadki histeroskopii zabiegowej
Dr hab. Michał Pomorski, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu
 
 
14.40-15.20
SESJA IX - Położnictwo - ginekologia - aspekt prawny
Moderatorzy: Prok. Ewa Kiec, Prof. Przemysław Oszukowski, Prof. Mariusz Zimmer

 

Opiniowanie przypadków sądowo-lekarskich z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości
Prok. Ewa Kiec, Doradca Rektora WUM w Warszawie
Odpowiedzialność medyczna
Wykładowca w trakcie ustalania
 
 
15.20 Zakończenie obrad - rozdanie certyfikatów z przydziałem punktów do certyfikatu PTGiP za poświadczeniem odbioru

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2