III Ogólnopolska Konferencja
Zdrowie Kobiety

30 MAJA - 1 CZERWCA 2019r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarska.Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2